Fakultas Syariah dan Hukum

STRUKTUR FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PERIODE 2015-2019

 

Dekanat

Dekan Dr. Ah. Fathonih, M.Ag.
Wakil Dekan I Dr. H. Hasan Ridwan, M.Ag
Wakil Dekan II Dr. Fauzan Ali R, M.Si
Wakil Dekan III Dudang Ghozali, M.Ag

Jurusan

  • Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Ketua Jurusan Dr. H. Usep Saepuloh, M.Ag
Sekretaris Jurusan H. Burhanuddin H., S.Ag., M.H
  • Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Ketua Jurusan Sofyan El Hakim, M.Ag
Sekretaris Jurusan M. Hasanudin, M.Ag
  • Ilmu Hukum
Ketua Jurusan Dr. H. Utang Rasyidin, S.H., M.H
Sekretaris Jurusan H. Uu Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H
  • MKS (Manajemen Keuangan Syariah)
Ketua Jurusan Dr. Deni Kamaludin Yusuf, M.Ag
Sekretaris Jurusan H. Dadang Husen S, M.Ag
  • HPI (Hukum Pidana Islam)
Ketua Jurusan Dr. H. Syahrul Anwar, M.Ag.
Sekretaris Jurusan Dr. Jaenudin, M.Ag
  • Hukum Tata Negara (Siyasah)
Ketua Jurusan Chaerul Saleh, M.Ag.
Sekretaris Jurusan Ridwan Eko Prasetyo, S.HI., M.H
  • PM (Perbandingan Mazhab)
Ketua Jurusan Ayi Yunus Rusyana, M.Ag.
Sekretaris Jurusan Evi Sopiah, M.Ag

Pusat Pengembangan Kinerja, Informasi, dan Dokumentasi

Ketua Didi Sumardi, M.Ag.
Sekretaris Ikhwan Aulia, S.H., M.H

Pusat Kajian Syariah, Hukum, dan Kemasyarakatan

Ketua Abdulah Safei, M.Ag
Sekretaris Wawan Kurniawan, M.Ag

PENGELOLA JURNAL

Ketua Enceng Arif Faisal, M.Ag
Sekretaris H. Yayan Chaerul Anwar, M.Ag